Durant el mes de març s’han portat a terme unes activitats a les tres escoles del municipi (Els Cossetans, Pompeu Fabra i Sol Cunit) amb la finalitat que l’alumnat de 6è de primària coneguin els serveis juvenils municipals.

Aquest alumnat es troba en l’últim curs d’educació infantil i en pocs mesos passarà a ser alumnat de l’institut amb la implicació d’un canvi de centre educatiu. Es troben en una etapa de transició infància – joventut on és important començar a treballar des dels inicis de l’etapa juvenil en el foment de la participació i en la conscienciació de la vida activa en el municipi i per al municipi.

L’objectiu principal ha estat informar-los dels serveis que ofereix el Punt d’Informació Juvenil de Cunit i l’equipament Espai Jove com a futurs usuaris i usuàries. La sessió finalitzava amb un taller d’elaboració de xapes amb la imatge de “JovesCunit”.