AQUESTA OFICINA ROMANDRÀ TANCADA AL PÚBLIC PER MOTIUS DEL CORONAVIRUS COVID-19

ES RECORDA A LA CIUTADANIA LA PROHIBICIÓ PER DESPLAÇAR-SE EXCEPTE EN DETERMINATS CASOS. LES OFICINES DE TREBALL NO HAN ESTAT DETERMINADES COM A UN DELS SUPÒSITS AUTORITZATS PEL DECRET D’ESTAT D’ALARMA APROVAT PEL GOVERN.

L’atenció telefònica es mantindrà a totes les Oficines de Treball excepte en aquelles que han estat clausurades o confinades:

Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions. No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma que no es perjudiqui cap dret. Els tràmits relacionats amb prestacions es poden fer de forma telemàtica.

AQUESTA OFICINA REALITZARÀ D’OFICI, I SENSE NECESITAT DE QUE LA PERSONA USUARIA FACI CAP TIPO D’ACTUACIÓ, ELS SEGÜENTS TRÀMITS:

EL SERVEI D’OCUPACIÓ ( SOC)

  • La renovació de la demanda d’ocupació
  • El pagament de Renda Garantida de Ciutadania

EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL ( SEPE)

  • Pròrroga de subsidis
  • Declaracions anuals de persones majors de 52 anys

PER A QUALSEVOL ALTRA TRÀMIT HA DE POSAR-SE EN CONTACTE AMB ELS SEGUENTS TELÈFONS

SOC

TLF.DE L’OFICINA: 977667922

www.serveiocupacio.gencat.cat

otg_vendrell.soc@gencat.cat

 

 

SEPE

ATENCIÓ PROVINCIAL: 977 99 05 98

CITA PRÈVIA: 977 99 09 79 – es tornen a habilitar

www.sepe.es

bop4316310@sepe.es per a la majoria dels tràmits

 

L’entrada Actualització – Avís de l’Oficina de Treball de la Generalitat del Vendrell i del SEPE ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.