L’Av Barcelona amb el carrer Enric Granados s’ha descobert el trencament de canonades de la xarxa d’aigua, per la qual cosa s’estan portant a terme treballs de reparació, per part de l’empresa concessionària AGBAR.

Fins a la total reparació, s’ha senyaliltzat el tram afectat i el trànsit es desvia per altres itineraris alternatius.