Per a contactar amb BASE, es pot fer a través dels canals d’atenció no presencials que han habilitat i que són els següents:

Correu electrònic d’atenció a la ciutadania: u.atenciousuaris@base.cat
Seu electrònica de BASE: www.base.cat
Telèfon d’atenció a l’usuari: 977 67 60 39 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h

L’entrada Atenció a distància de BASE ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.