Una vegada transcorregudes les primeres fases d’aquesta situació excepcional i amb l’objectiu de reiniciar l’atenció a la ciutadania, les oficines de BASE s’obriran al públic el dia 8 de juny i els punts d’atenció el dia 15 de juny, per donar l’assistència necessària a la ciutadania.
L’obertura de les oficines d’atenció al ciutadà de BASE està condicionada per l’accés mitjançant cita prèvia, la qual estarà limitada i restringida al nombre de persones que podran treballar presencialment, d’acord a les normes i protocols de prevenció establerts per garantir la seguretat i salut dels treballadors i ciutadans.
En aquest context, BASE ha incorporat millores que permetin fer més àgilment els tràmits com:
Enviament de cartes de pagament per correu electrònic o mitjançant SMS a les persones
que han acceptat relacionar-se electrònicament amb BASE.
Descàrrega de cartes de pagament a www.base.cat sense certificat digital.
Fraccionaments, ajornaments i ampliació del termini per sol·licitar el Pagament Personalitzat dels tributs pel 2020.
Domiciliació dels tributs amb efectes 2020 fins l’últim moment:
o Per la Seu electrònica de BASE
o Assistència telefònica per les oficines de BASE
Pagament amb targeta trucant als telèfons de les oficines de BASE (s’enviarà un enllaç al
mòbil o al correu electrònic del contribuent).

L’entrada BASE reobre les oficines i incorpora canals no presencials ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.