Dilluns 4 d’abril es va incorporar a Cunit la brigada del Pla Forestal de la Diputació de Tarragona i van finalitzar les seves tasques el passat 13 de maig.
Aquesta brigada s’emmarca en el Pla de foment de l’ocupació, programa per dissenyar i executar plans d’ocupació temporal de la Diputació de Tarragona en col·laboració amb els consells comarcals i els ajuntaments. Els plans se centren en tasques de condicionament d’entorns naturals o urbans, i s’hi contracten persones que fa almenys sis mesos que estan a l’atur. A més de formació de capacitació específica per dur a terme la feina, durant el temps que dura el contracte els contractats reben formació complementària per millorar les seves capacitats professionals, fet que també els fa estar més ben preparats davant del mercat de treball.
Algunes de les feines realitzades, en coordinació amb la Regidoria de Medi ambient de Cunit, han estat les següents: Torrent d’en Pedro, entre carretera i la vi; Torrent de la Creueta, entre Julivardes i Costa; Riera de Cunit, entre Av. de la Font i estació meteorològica; Desbrossament terreny estacio meteorològica; Cami ruta Masies: del Cementiri al Cocó de la Portadora; Camí ruta Masies: Tram de Cal Palmero a Costa Cunit.