Amb l’objectiu de recuperar  per a la pràctica esportiva la part sud de la a zona esportiva municipal (ZEM) s’estan duent a terme dues iniciatives:  la construcció d’un skate plaça, un espai innovador d’aspecte urbà,  i d’unes pistes de petanca que per el seu nombre i dimensió permetran la realització de competicions amb un gran nombre de participants.

Per a la  posada en marxa de les noves instal.lacions es considera necessari establir unes regles d’ús i de conducta per a aconseguir entre d’altres un bon ús compartit de l’espai i  una bona convivència i respecte entre les dues pràctiques esportives,  la resta d’instal·lacions del ZEM, el veinatge i l’entorn.

Per tal de recollir les opinions de la ciutadania entitats i organitzacions amb caràcter previ a la elaboració del projecte de Reglament d´ús d’àrees de petanca i skate parc de Cunit,  s’obre el procés de consulta del 4 al 13 de novembre perquè tothom interessat pugui fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu (Memòria) que s’inclou en el següent enllaç.