L’augment dels desplaçaments amb Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a l’espai públic i el fet que no compten amb un espai propi a les vies,  genera  situacions de conflicte o de risc,  sobretot en els casos en que comparteixen espai urbà amb els vianants.

Per aquest motiu i per tal d’adequar aquest tipus de mobilitat a la normativa actual, es considera oportú incorporar a la vigent Ordenança municipal núm. 1.07 de Circulació de vianants i vehicles de l’Ajuntament de Cunit,   la regulació dels VMP, de manera que s’ordenin els tipus de vies en què poden circular els diferents vehicles VMP, les condicions de circulació, els llocs d’estacionament, entre d’altres aspectes destinats a  compatibilitzar i harmonitzar una mobilitat segura i sostenible.

La ciutadania, organitzacions i associacions, amb caràcter previ a la redacció del projecte de modificació de l’Ordenança municipal de Circulació de vianants i vehicles (1.07) podeu fer-nos arribar les vostres aportacions del 29 de novembre al 13 de desembre de 2019  sobre els aspectes que es plantegen en el document: Memòria CPP modif. Ord. 1.07 de Circulació de vianants i de vehicles.