L’ajuntament de Cunit reprén el Pla de senyalització viària amb un nova fase destinada a actualitzat la senyalització horitzontal als barris de muntanya.

En les actuals accions s’ha repintat la Carretera de Sant Antoni i la carretera d’accés a Jardins a partir del Cementiri Municipal, pel que fa ales vies d’entrada als barris de muntanya. També ja dins d’aquests sectors, s’han pintat passos de vianants i d’altra asenyalització com STOPS i cruïlles.

Aquest Pla viari continuarà pròximament amb accions similars als barris de Can Nicolau i Puig Pelós.

En paraules del regidor de Via Pública, Jaume Casañas “continuem millorant la seguretat de la ciutadania amb el manteniment de carrers vetllant per la seva seguretat. Les vies de Cunit compten amb un desgast important degut a l’intens pas tant de vehicles com de vianants, que cal anar mantenint en les millors condicions”.