L’Ajuntament de Cunit continua executant el Pla de Voreres per sectors dins de tot el terme municipal. En els darrers dies s’ha actuat en trams de l’Av Sitges, on les voreres estaven malmeses per les arrels dels arbres.

En total, el Pla de reparació de voreres millorarà 900m2 en tot el municipi, amb una partida total de 50.000€.

A més, estan en estudi i en valoració altres zones on les arrels dels arbres han causat desperfectes com la Rbla del Prat i l’Av Europa.

L’entrada Continua el Pla de Voreres ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.