L’ajuntament de Cunit continua amb el servei d’eliminació d’herbes a la via pública tal com ho està fent en els darrers anys, d’ençà que es va decidir no fer servir herbicida atenent les diferents veus de sectors ciutadans crítiques amb aquest tipus de producte.

L’alternativa que el govern cunitenc va trobar l’any 2020 va ser l’eliminació amb vapor amb una màquina que es va licitar, però que arran d’una impugnació encara no s’ha pogut adquirir. Per aquest motiu, des d’aleshores, es realitza la neteja d’herbes de forma mecànica.

Aquest sistema és més lent i suposa fer tots els carrers a peu per part del servei de jardineria municipal. A partir d’aquesta setmana s’ha tornat a començar una nova ronda, des dels barris de muntanya en sentit platja. És a dir, des de Costa Cunit, Rosers i Jardins en primer lloc, i per sectors fins a completar tot el municipi.

L’ajuntament fa una crida a la ciutadania a no vessar aigua a la via pública per a evitar el creixement més accelerat de les herbes.