El ple de la Corporació ha aprovat, inicialment, les Bases reguladores dels ajuts socials a la mobilitat pels estudiants residents al municipi de Cunit, que realitzin estudis d’ensenyances reglades no obligatòries durant el curs escolar, fora del municipi.

Les persones que sol·licitin els ajuts hauran de complir els requisits recollits a les Bases que s’han aprovat al Ple: estar empadronat a Cunit, realitzar estudis reglats no obligatoris fóra de Cunit, superar uns crèdits mínims de la matrícula i també estar dins dels barems econòmics que s’expliciten a les mateixes.

Després d’aquesta aprovació inicial, el document estarà en exposició pública durant 20 dies per tal que qui ho consideri pugui fer al·legacions i suggeriments. El govern ha recollit les diverses propostes que han realitzat els grups de l’oposició.

L’entrada Cunit aprova inicialment els ajuts socials a la mobilitat dels estudiants fóra del municipi ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.