El Ple Municipal d’ahir dijous 23 de setembre, va votar a favor de forma unànim per tots 5 grups municipals una moció per a reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya, una Comissaria de Mossos d’Esquadra i també un Parc de Bombers que complementin pel que fa als Mossos a la Comissaria del Vendrell. La futura ubicació a Cunit o a Calafell hauria de donar servei a aquestes municipis que arriben a 50.000 a 150.000 habitants a l’estiu.

Mentre aquesta nova Comissaria no sigui una realitat, es demana que es reforcin les plantilles de Mossos i de Bombers per donar un major servei.

En totes dues qüestions hi van estar d’acord els 5 grups municipals del Ple de l’Ajunament de Cunit, els quals a més, també van anunciar que aniran de la mà en fer arribar al Parlament directament aquestes demandes proposant una Proposta de Resolució a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per tal que el Govern català les tingui en compte el més aviat possible.