L’alcalde de Cunit, Jaume Casañas i l’alcalde de Calafell, Ramón Ferré, han signat avui el conveni pel qual es garanteix la connectivitat territorial entre ambdós municipis mitjançant la redacció i execució d’un Projecte de vial que ha de connectar els carrers Crisantem de Cunit, a la urbanització dels Jardins de Cunit, amb l’Avinguda Santa Maria de Montserrat de Calafell de la urbanització Segur de Dalt.

L’objectiu és donar resposta a situacions d’emergència en les urbanitzacions de Jardins donat el context d’alta perillositat per risc d’incendi, preveient alternatives viables d’evacuació.

L’Ajuntament de Cunit finançarà íntegrament amb càrrec al seu pressupost municipal totes les despeses derivades de l’execució del projecte de del vial i execució de les obres corresponents a la connectivitat territorial entre ambdós municipis entre els carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santa Maria de Montserrat de Calafell.