El Govern de l’Estat ha acceptat al proposta de desescalada del Govern de la Generalitat per les àrees de l’Alt Penedès, el Garraf per passar a la fase 1 el proper dilluns 18 de maig.

Per tant, el municipi de Cunit entra en aquest nou pas de la desescalada i a partir del 18 de maig comença un alleugeriment de les restriccions de la fase 0.

Activitats permeses a la fase 1, entre d’altres:

 – L’obertura de les terrasses de bars i restaurants.                                                                         – Les trobades de fins a 10 persones a dins de la llar.                                                                     – Desplaçament restringit dins del sector sanitari.                                                                      – Reobertura de comerços sense necessitat de cita prèvia.                                                           –

Consultar totes les Preguntes i respostes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

Algunes de les Preguntes i respostes del document:

“3. Puc entrar i sortir del meu municipi?
Sí, dins de la mateixa regió sanitària i per a les activitats autoritzades. La Generalitat
recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.
4. Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària?
No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als
centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència
sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.
5. Puc anar a la meva segona residència?
Sí, dins de la mateixa regió sanitària del domicili propi.
8. Al carrer, he de fer servir guants?
No cal, però sí que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al
carrer, com a mesura de precaució.
9. Al carrer, he de portar mascareta?
No és obligatori utilitzar mascareta al carrer, però és recomanable portar-ne sempre que
es pugui, sobretot en espais tancats. Al transport públic és obligatori. No és recomanable
en el cas dels nens de 0 a 3 anys.
17. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?
Sí, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi, per evitar
desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Anar a comprar fora del
municipi està especialment justificat quan el producte no estigui disponible al mateix
municipi o es tracti de supermercats o similars on es pot fer una compra concentrada o
única.
19. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de
seguretat i la resta de mesures preventives.
No es recomana visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys, persones amb
malalties prèvies…). Cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.),
sobretot amb les persones més vulnerables.
També es permet en general l’assistència a domicili per tenir cura de persones
vulnerables o dependents i per recollir menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors
sense límit de regió sanitària, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les
consideracions de la pregunta 7.
24. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o
similar?
Sí. Els grups socials poden ser de com a màxim 10 persones (aquest límit no s’aplicarà a
persones que visquin juntes). Durant els contactes socials amb terceres persones,
s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de
seguretat de 2 metres, o establir mesures alternatives de protecció física, d’higiene de
mans, etc.
25. Podem estar-nos als espais comunitaris de l’edifici on vivim?
Cal respectar la limitació de grups d’un màxim de 10 persones mantenint les mesures de
seguretat (distància de 2 metres, absència de contacte físic…). Eviteu el contacte amb
els elements comuns, com ara bancs o similars.
26. Puc fer servir les zones comunes de l’edifici on visc?
Cal respectar la limitació de grups d’un màxim de 10 persones mantenint les mesures de
seguretat (distància de 2 metres, absència de contacte físic…). Eviteu el contacte amb
els elements comuns, com ara bancs o similars”.

Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Guia de la Fase 1. 

L’entrada Cunit passa a la fase 1 del desconfinament el dilluns 18 de maig ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.