El ple de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat l’adhesió del municipi com a membre de Ple dret de l’associació Camí Ramader de Marina de la Cerdanya al Penedès (ACRM), un projecte que va néixer l’any 2015 de la mà dels ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, Llívia i Lluçà, que van signar un acord per promoure el Camí ramader de Marina.

Així mateix, es va acordar la creació d’una comissió tècnica encarregada de redactar i coordinar aquest projecte comú; comissió actualment formada per representants dels tres ajuntaments, la Fundació del Món Rural, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i el Parc del Foix.

Per tal de continuar donant impuls al projecte, els tres ajuntaments van acordar, el passat mes d’abril, manifestar la seva voluntat de crear, per tal d’articular aquest treball conjunt entre els tres municipis i aconseguir l’adhesió de nous municipis socis que s’afegeixin al projecte, adhesió de Cunit que s’ha aprovat pel Ple.

Els fins de l’associació ACRM són:
 Salvaguardar i fer valer la ramaderia extensiva i l’activitat transhumant i pastorívola
que, per raons ben diverses, ha anat en declivi des del segle XX.
 Potenciar i preservar tot el patrimoni cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i
ecològic que es pot relacionar amb la transhumància i els camins ramaders a Catalunya
i, en especial, en tot l’itinerari per on transcorre el Camí Ramader de Marina.
 Promocionar i dinamitzar turísticament l’àrea per on passa la ruta tot seguint criteris
de sostenibilitat econòmica, social, cultural i ambiental.

La ruta del Camí ramader de Marina fa aproximadament 200 quilòmetres i passa per més d’una cinquantena de municipis. Entre ells, el municipi de Cunit i és voluntat d’aquest Ajuntament, com a municipi per on passa la ruta, contribuir a potenciar el projecte del Camí ramader de Marina de la Cerdanya al Penedès i treballar per potenciar el patrimoni històric, cultural i ambiental d’aquest camí, per tal de convertir-lo en un recurs de desenvolupament econòmic i turístic local, tot participant en les accions de l’associació Camí Ramader de Marina.

Beatriz Luque, regidora de Turisme ha explicat que “amb aquesta adhesió es pretén donar valor a la Ruta de la Transhumància, sobretot entre Cunit i Sta Coloma de Queralt. I alhora treballar conjuntament el patrimoni històric, natural, cultural i ambiental d’aquest camí”.