El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.

La preinscripció per al proper curs escolar 2022-2023 serà:

a) Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 7 al 21 de març de 2022, ambdós inclosos.

b) Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març de 2022, ambdós inclosos.

Com ja es va fer l’any passat,  la preinscripció es durà a terme de manera telemàtica i la sol·licitud de preinscripció s’haurà de presentar al registre electrònic de la Generalitat, mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació (preinscripcio.gencat.cat). En aquest mateix web hi trobareu un vídeo explicatiu de com emplenar la sol·licitud de preinscripció.