En aquesta edició, l’Arxiu Municipal de Cunit, exposarà a partir del dia 9 de juny, en les vidrieres exteriors de l’Edifici Casal Municipal de Cunit (carrer St. Joan, núm.2), una exposició d’ iniciativa popular “Vivències del Confinament”, que s’ha tirat endavant per tal de preservar la memòria del confinament i de la repercussió social de la Covid19 a Cunit.

L’arxiu Municipal, amb aquesta iniciativa, vol acollir els testimonis més rellevants del moment d’excepcionalitat que ens afecta a les nostres vides. Crear una memòria pública plural ens enforteix socialment.

L’Arxiu Municipal, us convida a participar en aquesta iniciativa d’Arxivar la Memòria Local .

L’entrada Dia Internacional dels Arxius 2020 amb l’exposició ‘Vivències del Confinament’ ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.