L’Ajuntament de Cunit organitza la Fira d’atraccions i parades amb motiu de la Festa Major 2019 en els terrenys compresos entre el carrer de l’Estació a ponent, la Masia de la Font a nord, l’avinguda de la Font a est i la línia de ferrocarril a sud.

Podran participar les categories d’atraccions i/o parades que es detallen a continuació:

  • Categoria 1 Atraccions: 16 titulars d’atraccions que funcionin amb moviment produït per força mecànica o elèctrica i/o amb estructures en les que els usuaris s’han de situar al seu interior, com poden ser aero babys, inflables, atraccions mecàniques i/o similars.
  • Categoria 2 Casetes: 4 titulars de remolcs consistents en estructures en les que el públic es situa en l’exterior de les mateixes i desenvolupa un activitat del tipus; Tir, tómboles, rifes, dards, etc quedant expressament prohibida la venda directa de productes, així com qualsevol tipus de premi en metàl·lic.
  • Categoria 3 Parades alimentàries (PA): 6 titulars de parades dedicades a la venda de productes alimentaris com poden ser creperies, xurreries, parades de cotó, patates fregides, frankfurts i/o similars.

La Fira s’inaugurarà el dia 12 de juliol i estarà instal·lada fins el dia 15 de juliol de 2019 i l’horari d’obertura al públic serà de 12:00 hores a 1:00 hores.

El període d’inscripció per participar en Festa Major 2019, s’inicia el dia 1 de juliol de 2019 i finalitza el dia 5 de juliol de 2019 ambdós inclosos. Les bases de participació es poden descarregar aquí.

El dia 10 de juliol de 2019 es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit  ( www.cunit.cat ) i al taulell d’anuncis l’adjudicació definitiva de les autoritzacions.

La documentació administrativa que cal presentar per participar al concurs és la següent:

Atraccions

Full aclariment presentació documents Bases FM 2019 Atraccions

Instància participació atraccions FM 2019

Declaració Jurada Model A Atracció Sobre 1

Declaració Jurada Model B Atracció Sobre 2

Declaració Jurada Model C Atracció Sobre 2

Declaració Jurada Model D Atracció Sobre 2

Casetes

Full aclariment presentació documents Bases FM 2019 Casetes

Instància participació casetes FM 2019

Declaració Jurada Model A Caseta Sobre 1

Declaració Jurada Model B Caseta Sobre 2

Declaració Jurada Model C Caseta Sobre 2

Declaració Jurada Model D Caseta Sobre 2

Parades Alimentàries

Full aclariment presentació documents Bases FM 2019 Parades Alimentàries

Instància FM parada alimentària 2019

Declaració Jurada Model A Parada Alimentària Sobre 1

Declaració Jurada Model B Parada Alimentària Sobre 2

Declaració Jurada Model C Parada Alimentària Sobre 2

Declaració Jurada Model D Parada Alimentària Sobre 2

 

 

L’entrada Dilluns 1 de juliol s’obre el període per a sol·licitar participar a la Fira d’Atraccions i Parades de la Festa Major 2019 ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.