A través del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 09 d’abril el que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

El document es pot consultar en el següent enllaç elaborat pel departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

L’entrada Document per resoldre dubtes en relació al permís retribuït recuperable ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.