El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla d’actuació per a les activitats educatives que duen a terme els infants, adolescents i joves d’entre 3 i 18 anys fora de l’horari lectiu, així com les que realitzen els joves de fins a 18 anys als serveis i equipaments juvenils.

Per tant, s’adreça als participants en múltiples activitats -que es fan tant dins com fora dels centres educatius- , inclosos els educadors, monitors, entrenadors o dinamitzadors.

Es recomana que aquestes activitats educatives es realitzin en grups d’infants i joves que siguin estables. Constitueixen, de fet, una tercera bombolla, anomenada ‘grup constant’, diferent al grup de convivència estable (GCE) de l’escola. 

L’ús de la mascareta serà obligatori, però es podrà prescindir-ne a l’exterior quan es pugui mantenir la distància mínima de seguretat i es facin activitats on no es pugui usar o no sigui recomanable.

El document aprovat és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i el pla de vacunació.