escut cunit

El ple municipal de Cunit, reunit en sessió extraordiària aquest dijous 16 de maig, va centrar el debat en la proposta de la regidoria de Medi Ambient, Via Pública i Platges, sobre diversos temes relacionats amb l’empresa CESPA SA. D’una banda, se sotmetia a votació el desestiment d’una proposta de modificació del contracte administratiu de residus sòlids urbans i manteniment de platges. Aquest contracte, del qual queden quatre anys, ja ha patit diverses modificacions des de l’inici i la Comissió jurídica assessora que l’ha revisat aconsella resoldre’l, liquidar-lo i licitar-lo de nou.

D’altra banda, se sotmetia també a votació el desestiment d’una altra proposta de modificació, en aquest cas, del contracte administratiu dels serveis de neteja, manteniment i jardineria de les zones verdes i neteja viària. Per últim, s’aprovava la revisió dels preus dels contractes de neteja viària, i del servei de recollida de residus i neteja de platges. Tots ells, presentats per l’empresa CESPA SA.

Aquests quatre punts es van aprovar per majoria absoluta, amb els vots favorables de CiU, Guanyem Cunit, ERC i ICV, i l’abstenció de PSC, Ciutadans, PP i el regidor no adscrit Àngel Grau.

D’altra banda, el primer punt de l’ordre del dia, que proposava establir com a festes locals de Cunit els dies 20 de gener i 13 de juliol de 2020, es va aprovar per unanimitat.

El segon punt de l’ordre del dia, a proposta de la regidoria de Recursos Humans, era una modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cunit per l’any 2019, que consisteix a adscriure a la sub-àrea de Seguretat Ciutadana el lloc d’Administratiu codi F6/3 que fins ara estava adscrit a la sub-àrea de Secretaria, i adscriure a la sub-àrea de Secretaria el lloc de treball d’Auxiliar administratiu codi F7/21, adscrit fins ara a Seguretat Ciutadana. Aquesta modificació respon a una necessitat, per part de la Policia Local, d’un tramidor i, alhora, reforçar l’àrea de Secretaria i Recursos Humans. Aquest punt va ser aprovada per minoria simple.

Podeu escoltar la sessió plenària en aquest enllaç.

L’entrada El ple aprova el desestiment d’unes propostes de modificació en els serveis de neteja ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.