El Ple de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat les Bases per les quals es poden concedir places gratuïtes als serveis de Llar d’Infants (El Trenet) i el Centre de Formació per Adults Dolors Paul del municipi.

En total es reserven fins a un màxim de 4 per la Llar d’Infants i fins a 5 places al CFA.

La concessió de places socials de caràcter gratuït en tots dos centres estan adreçades a alumnat amb nuclis familiars amb problemàtiques socials i econòmiques greus, sempre que es trobin dins d’un pla d’intervenció social.

L’entrada El Ple aprova la reserva de places socials pel curs 2020/2021 per la Llar d’Infants i el CFA Dolors Paul ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.