El Ple de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat, provisionalment, el Pressupost pel darrer exercici de la present legislatura.

Amb un total de 26 milions d’euros es presenta aquest Pressupost que contempla l’ índex més baix d’endeutament dels darrers anys. El deute es situa en el 6%, fet que permet comptar amb una capacitat inversora quantificada pel 2023 en 2,2 milions d’euros i sense augmentar impostos municipals.

Cal tenir en compte que aquest exercici es el primer en el que ja no esta vigent el Pla d’Ajust de la Corporació exercicis 2015-2025, tenint en compte que es va amortitzar anticipadament el deute associat a aquest.

En aquest sentit, les inversions més destacades són: la rehabilitació de l’edifici de la llar municipal Les Marietes, una dotació de més de 600.000 euros destinada a la via pública, 400.000 euros en matèria esportiva, 150.000 euros d’increment a les inversions que es desprenguin dels Pressupostos Participatius, 144.000 euros en Tecnologia, 112.000 en Medi Ambient, 275.000 euros per les escoles de Cunit i 50.000 euros en Protecció Animal.

La inversió en els darrers exercicis des de 2020 ascendeix a 9 Milions d’euros.

La comparativa entre 2022 i 2023 pel que fa a les principals partides de despesa corrent:

En el contracte de la recollida de la brossa d’1,3 milions a 1,8 milions pel 2023. En el servei de neteja viària s’incrementa en 500.000 euros també (1,2 milions d’euros pel 2023) i en el de jardineria i platges en 300.000 euros més (899.000 euros pel 2023). La partida de l’enllumenat públic passa de 833.000 aquest any a 1.6 milions d’euros pel pròxim exercici.