D’acord amb el que estableix el Cos d’Agents Rurals, d’acord amb el mapa de risc d’incendi a Catalunya, conegut amb el nom del Pla Alfa, que s’actualitza com a mínim diàriament, estableix ja des de fa 3 dies que el municipi de Cunit es troba en nivell de 3, el màxim de risc  per incendi forestal, donada la situació d’altes temperatures i de gran sequera.

D’acord amb la resolució INT/2247/2022 de 14 de juliol i les pròrrogues posteriors  s’estableixen  determinades restriccions atesa l’activació simultània de del pla PROCICAT, INFOCAT i el pla Alfa, pel que en els municipis que es trobin incloses en el nivell 3 del Pla Alfa, com és el cas de Cunit s’estableixen un seguit de mesures d’obligat compliment encaminades a reduir el risc d’incendi forestal, evitar la simultaneïtat d’incendis i també la seguretat de les persones perquè no es trobin fent activitat en zones forestals i es vegin sorpreses per un incendi.

Així, als municipis que es troben en nivell 3 del Pla Alfa , s’apliquen un seguit de restriccions encaminades a reduir el risc i augmentar las seguretat, com son les que seguidament es detallen:

Suspensió de les activitats de lleure, tipus acampades, rutes i activitats esportives que es desenvolupen en el medi natural, especialment en zones forestals.

Es limiten activitats vinculades als casals de vacances, cases de colònies a l’entorn immediat on es faci la pernoctació.

Suspensió d’activitat agrícola i forestal entre les 12 i les 18 hores.

Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural, incloses les zones privades on es fa l’activitat si estan dins o a menys de 5400 m. de terrenys forestals.

Així doncs queden restringides les activitats d’anar per la muntanya, corrent, caminant, en bicicleta i més encara mab motocicleta, mentre estigui inclòs el municipi en el nivell 3 del Pla Alfa. També es prohibeix l’ús de barbacoes a menys de 500 m. de terrenys forestals, així com qualsevol activitat vinculada mab maquinaria o elements com pirotècnia que puguin donar lloc a incendis forestals.

L’estat actual de la vegetació a Cunit és molt vulnerable, amb 136 mm. de precipitació caiguda en tot l’any, quan el valor mitjà se situa en els 270 m.

Per tant, la precipitació d’enguany es un 50% per sota de la normal i en  un context de temperatures clarament superiors a les normals, de mes de 2,5º per sobre de la mitjana en els darrers 3 mesos.

El mapa de risc d’incendi forestal, conegut com a Pla Alfa s’actualitza almenys un cop al dia i es de consulta pública al web de la Generalitat de Catalunya i del Cos d’Agents Rurals.