Els 2 agents cívics de Cunit comencen un servei de suport i de col·laboració amb la Policia Local en les tasques de protecció dels escolars.

Concretament, inicien aquest suport avui mateix a l’entorn de l’escola Sòlcunit en horari de les entrades i sortides, és a dir, de 08:30 a 13:00 i de 14:30 a 17:00.