A partir de l’11 de maig, entren en vigor els nous límits de velocitat a les vies urbanes, segons va anunciar la Direcció General de Trànsit. Es tracta d’una reforma del Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.

A partir de demà s’haurà d’anar a un màxim de 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera (per exemple al nostre municipi, al carrer Francesc Macià del centre). El màxim serà de 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació (la resta de carrers de Cunit).

La regulació de la C31 correspon a la Generalitat de Catalunya.