Des de 2015, l’Ajuntament de Cunit està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses  coneixedor de la seva responsabilitat en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, derivada de la utilització d’energia i del consum de productes i serveis. Amb aquesta adhesió el consistori accepta la responsabilitat dels governs locals de combatre l’escalfament global, i es compromet a portar a terme accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any 2030.

A Cunit, en el cas de les dependències municipals, aquestes solen representar un gran percentatge de consum i cost energètic a nivell municipal (a banda de les instal·lacions d’enllumenat públic). En general, les dependències de major consum solen ser escoles, pavellons o centres esportius, centre cívics, biblioteques i la pròpia dependència de l’ajuntament. Tots aquests equipaments són susceptibles de tenir un alt nombre d’usuaris i a estar en funcionament un rellevant nombre d’hores al dia de forma contínua durant un significatiu nombre de mesos a l’any.

L’any 2015 es comptabilitzen 30 equipaments al municipi. Tots els equipaments utilitzen energia elèctrica i cinc equipaments combinen l’ús d’energia elèctrica amb l’ús de gas natural (concretament el CEIP Pompeu Fabra, l’escola Solcunit, el pavelló els Joncs, la piscina Aqua Cunit i el camp de futbol-zona esportiva).

Així, en quant a fonts d’energia, comparant amb l’any 2005 l’electricitat suposava el 57% del consum d’energia dels equipaments i el gas natural el 43%. L’any 2015 l’electricitat guanya terreny i representa el 68% del consum i el gas natural el 32% restant.

Les actuacions tenen com a objectiu la millora de l’eficiència del municipi, per tant de disminuir les tones de CO2 que s’emeten a l’atmosfera. L’actuació proposada després d’una auditoria energètica és la substitució de la il·luminació d’ 11 edificis municipals substituïnt les làmpades i lluminàries de baixa eficiència per LED i lluminàries més eficients, per tal d’obtenir un rendiment lumínic de cada edifici superior, amb una menor potència elèctrica instal·lada.

Jaume Casañas, regidor de Via Pública i Obres, explica que “els passos i les accions que fem des dels municipis i Ajuntaments són molt importants en la lluita contra el canvi climàtic. Les actuacions i solucions a nivell local són determinants en aconseguir estalvi energètic, en emissions i també estalvi en recursos econòmics. A més, també ofereixen oportunitats per a un desenvolupament local sostenible i beneficis al medi ambient”.

El subministrament i instal·lació de les lluminàries es realitzarà per lots d’edificis agrupats (educatius, administratius i culturals, i esportius) durant 2 mesos.

Lot 1: Llar d’Infants El Trenet, escola Pompeu Fabra, escola Solcunit i escola Cossetans. L’estalvi previst és d’un 36%.

Lot 2: Ajuntament, Complex Cultural (Biblioteca Marta Mata i CFA Dolors Paul), Casal de la Gent Gran i Espai Jove. Estalvi previst d’un 39%.

Lot 3: Zona Esportiva Municipal (descoberta) , CEM Els Joncs (Piscina) i Pavello Els Joncs. Estalvi previst 37%.

L’actuació suposarà el canvi d’un total de 5.525 llumeneres amb un cost de 200.094,30€.

 

L’entrada Es canvien 5.525 lluminàries que estalviaran una mitjana del 37% a 11 edificis públics ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.