Cunit i Calafell estableixen un conveni per a garantir la connectivitat territorial entre ambdós municipis mitjançant la redacció i execució d’un Projecte de vial que ha de connectar els carrers Crisantem de Cunit, a la urbanització dels Jardins de Cunit, amb l’Avinguda Santa Maria de Montserrat de Calafell de la urbanització Segur de Dalt.

L’objectiu és donar resposta a situacions d’emergència en les urbanitzacions de Jardins donat el context d’alta perillositat per risc d’incendi, preveient alternatives viables d’evacuació.

L’Ajuntament de Cunit finançarà íntegrament amb càrrec al seu pressupost municipal totes les despeses derivades de l’execució del projecte de del vial i execució de les obres corresponents a la connectivitat territorial entre ambdós municipis entre els carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santa Maria de Montserrat de Calafell.

Dolors Carreras, regidora d’Urbanisme i de Ciutadania i Convivència, ha explicat que “Aquesta actuació és un reclam històric a més de ser una necessitat per tal de disposar d’una nova sortida en aquesta zona de muntanya davant dels riscs i com a mesura de prevenció”.