El Ple de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat, per unanimitat, la creació d’una Comissió Tècnica d’Assessorament i Coordinació sota el nom “Cunit Futur“.

Es tracta d’un nou òrgan específic d’assessorament i participació on els Grups municipals rebran tota la informació i en la qual es pretén consensuar propostes i actuacions que tenen un caràcter estratègic pel municipi.

Aquesta Comissió estarà presidida per l’Alcalde/Alcaldessa i integrada pels regidors que tinguin delegades les responsabilitats en matèria d’Ordenació del Territori i Hisenda Pública, pel seu caràcter transversal, i pels portaveus de tots els Grups Municipals.