Per a evitar possibles accidents es demana a les persones que practiquen la pesca a les platges de Cunit que revisin bé a l’hora de recollir i tinguin cura dels hams que fan servir ja que poden afectar a mascotes i també a les altres persones que estiguin a la platja en qualsevol altre moment.