El Ple ha aprovat la concessió de places socials al CFA Dolors Paul amb una previsió de màxim 5 pel proper curs 2022-2023 de caràcter gratuït per alumnes amb problemàtiques socials i econòmiques greus, i sempre dins d’un pla d’intervenció social, entenent com a Pla d’Intervenció Social, totes aquelles accions i/o activitats realitzades, conjuntament amb l’usuari, que tenen per finalitat la consecució d’objectius que l’ajudin a resoldre la seva problemàtica social. I amb les mateixes condicions, un màxim de 4 per a la Llar d’Infants Municipal El Trenet també pel curs 2022-2023.