El passat 31 d’octubre, l’Ajuntament de Cunit va dur a terme 4 activitats de promoció de la igualtat de gènere i la prevenció de les violències masclistes per alumnat de 2n, 3r i 4rt d’ESO de l’INS Ernest Lluch:

Adreçat als alumnes de 2n ESO, el Teatre-fòrum “Aprenent a estimar sense prejudicis” (IMPACTAT), un teatre-debat per desmecanitzar els pensaments i comportaments sexistes en les relacions a l’etapa adolescent i analitzar el paper que desenvolupa la família a l’hora d’educar als fills i filles.

Pels alumnes 3r d’ESO, el Taller “L’educació sexual és un dret” (ASSOCIACIÓ GOGARA), en el qual va tenir lloc un  Vídeo-fòrum per donar espai a l’intercanvi d’opinions de l’alumnat de 3er d’ESO, així com a preguntes i dubtes en relació a la sexualitat i l’educació sexual del jovent.

Pel mateix grup de 3r d’ESO, es va oferir la Pseudoconferència “En plan…mi crush me putoflipa” (TEATRE DE MALETA), una activitat educativa sobre igualtat de gènere, sexualitats i adolescents.

I pels més grans, els alumnes de 4rt d’ESO, el  Teatre-fòrum “Dóna igual” (TEATRACCIÓ), una activitat de teatre divertida i engrescadora realitzada per la companyia Teatracció en la qual es treballa sobre la igualtat d’oportunitats dona / home enfocada a la inserció professional dels joves.