El departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya ha acordat una pròrroga de la validesa de les les targetes d’aparcament de qualsevol modalitat (de persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu) que hagin caducat en el període comprés entre l’1 de març de 2020 i la data de finalització de l’estat d’alarma.

La pròrroga serà fins un any després de la finalització d’aquest estat d’alarma i les seves successives pròrrogues.

Des de l’Ajuntament de Cunit, recordem que tot i la pròrroga de la vigència de les targetes d’aparcament, les persones titulars tenen l’obligació de sol·licitar-ne la renovació a l’Ajuntament corresponent quan hagi finalitzat l’estat d’alarma esmentat.

Veure la resolució

L’entrada Es prorroga la vigència de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.