L’entrada en vigor de l’estat d’alarma el passat 14 de març va aturar la Campanya de Civisme i sensibilització mediambiental que s’estava portant a terme al nostre municipi des del mes de febrer.

Sota el lema “Fem-ho bé! Tots estalviem” l’Ajuntament vol que els veïns i veïnes prenguin consciència dels costos ambientals i econòmics que suposa no separar els residus correctament i no fer ús del servei de recollida gratuïta de poda i voluminosos.

La campanya cotinua en la mateixa línia i tracta tres aspectes problemàtics a Cunit, amb tres missatges directes: ‘Jo reciclo’, ‘Jo aviso’, ‘Jo recullo’:

–          La recollida selectiva de residus

–          La recollida de voluminosos i poda

–          La recollida d’excrements de gossos

En aquesta ocasió, es tracta de finalitzar les dues setmanes de campanya que es van aturar amb l’equip dels educadors ambientals al carrer oferint informació i interactuant amb veïns i veïnes per conscienciar-los sobre la importància de separar correctament els residus i mantenir els carrers nets.

Es realitzarà una bustiada amb el material informatiu per totes les cases i també s’instal·laran punts informatius en diferents llocs del municipi seguint les mesures preventives sanitàries.

 

L’entrada Es reprén la campanya de sensibilització i reciclatge a Cunit ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.