Des d’ahir, l’Ajuntament de Cunit ha iniciat la retirada de l’arbrat viari que des de fa anys ve provocant l’aixecament de voreres en diferents sectors del municipi.

Aquesta és una problemàtica que provoquen certes espècies d’arrel horitznontal de l’arbrat públic existent a Cunit, sobre les voreres de zones cèntriques i molt transitades del municipi de Cunit, espècies que fins i tot posen en perill la seguretat de les persones ocasionant caigudes.

Aquest és el motiu pel qual l’Ajuntament ha plantejat una reparació definitiva de les voreres afectades prioritzant la seguretat dels vianants i també fent complir la normativa d’accessibilitat que estableix que a les voreres ha de quedar un espai lliure de 1,8 m.

Per tant, a les voreres de més d’aquesta amplada es procedirà a la substitució de l’arbrat per una altra espècie d’arrel vertical. Pel que fa a les zones amb voreres que no arriben a a aquesta amplada, l’arbrat que es retiri no serà substituït i es repararan o refaran les voreres de nou.

Les zones on s’actua són:

Rambla del Prat, entre l’Av. del Castell i Av. Sitges. Es procedirà a la tala de tot l’arbrat perimetral de la zona inundable, de l’espècie Melia Azederach, que afecta de manera general tot el perímetre de la zona inundable. Com que la secció de vorera és inferior a 1,8 m. no es procedirà a la seva substitució, es retirarà la soca, per tal de poder reparar les voreres.

Av. de les Sorres. Tala dels 4 exemplars Melia Azederach situats al C/ Les Sorres, entre l’Av. Barcelona i l’Av. del Castell. Així mateix es retirarà la soca i en aquest cas es procedirà a substituir l’arbrat.

Av. Europa. Es retiraran tot els exemplars de Melia Azederach, que se situen a tota la via, mentre què es mantindran els de Thuja Occidentalis ja que no tenen afectació al paviment de l’avinguda. En aquest cas, també es retiraran les soques i es procedirà a substituir l’arbrat retirat.

Av, Barcelona, en el tram lateral nord comprès entre la Carrerada de Santa Coloma i el C/ Enric Granados. Es tallaran tots els exemplars de Brachychiton Populneus d’aquest tram, es retirarà la soca i es procedirà a reposar l’arbrat viari.

En les zones on es reposarà l’arbrat viari retirat, l’espècie arbòria a plantar serà de les que siguin indicades en voreres, que no generin afectacions a les voreres i paviment, que no emetin substàncies resinoses o que taquin el paviment ni generin caigudes de fruits o altres afectacions a la via pública i que vindran determinades en el seu moment, pels serveis tècnics municipals

 

 

 

L’entrada Es retira arbrat viari que provoca l’aixecament de les voreres ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.