escut cunit

Ja s’ha obert el període d’inscripció per a l’atorgament de la llicència d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de bar al solar Municipal de l’Avinguda de la Font, per la celebració del  “DIABLETRONIK” de la Festa Major de Cunit 2019.

El Diabletronik tindrà lloc el dissabte 13 de juliol, des de les 18:00h fins les 5:00h de l’endemà.

Poden participar les entitats i associacions locals que tinguin el domicili fiscal a Cunit, i que tinguin finalitats socials, juvenils, culturals o esportives.

Per participar en l’adjudicació de la present barra de bar, els interessats hauran de presentar la documentació presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Cunit al c/Major, 12 de la localitat.

També es poden presentar les sol·licituds a través de qualsevol dels mitjans admesos el model normalitzat de sol·licitud disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit www.cunit.cat.

Bases reguladores

 

 

L’entrada Festa Major Cunit 2019: Sol·licitud de participació en l’adjudicació de la barra de bar del Diabletronik ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.