La Generalitat de Catalunya ha anunciat per al proper curs 2022/2023 la gratuïtat per a les famílies del cost d’escolarització dels infants  de P2 (dos a tres anys) als centres públics.

D’acord amb l’estimació de costos realitzada, la Generalitat assumirà el finançament de dos terços del cost de la plaça, per un import total de 3.200 euros, i l’Ajuntament finançarà l’altre terç restant (1.600 euros). Les famílies amb nens de 2-3 anys que matriculin els seus fills als centres públics no hauran de assumir cap cost de l’escolarització ordinària (de setembre a juny).

Queda exclòs del finançament el servei d’acollida, de menjador i el servei extraordinari del mes de juliol, i per tant, les famílies que ho desitgin hauran d’assumir aquestes despeses.

De conformitat amb el calendari aprovat, durant aquest mes de maig es realitzaran les preinscripcions a la Llar d’Infants El Trenet i posteriorment es realitzarà la valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris de puntuació aprovats pel Departament d’Educació. En cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles es realitzarà un sorteig de desempat entre les sol·licituds que hagin empatat a puntuació.

Els alumnes que no obtinguin plaça quedaran en llista d’espera, si bé, des de l’Ajuntament, davant el previsible augment de la demanda, s’estan realitzant actuacions per poder reobrir al més aviat possible la llar d’infants Les Marietes, que va quedar tancada l’any 2012.

Igualment, l’Ajuntament també està treballant amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per poder oferir el màxim de places possible de cara al proper curs 2022/2023 i que ningú quedi fora.