El govern de Cunit ha rebut amb desgrat la suspensió de la licitació en curs del servei de transport urbà per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

La mesura és provisional fins la resolució definitiva (que pot trigar fins a 3 mesos) i ve causada d’un recurs interposat per la Federació Empresarial de Auto Transporte en relació a la totalitat del quilometratge anual que realitza el servei.

L’Ajuntament de Cunit va licitar el servei amb un màxim de 50.000 km anuals. Si el servei superava aquest topall, caldria un altre tipus de licitació que trigaria més mesos. El recurs pretén concretar els quilòmetres anuals del servei.

Dolors Carreras, alcaldessa de Cunit, es lamenta d’aquesta decisió “Per Cunit i per la ciutadania, el servei de bus urbà és molt important en el seu dia a dia. Des del govern vam apostar des del primer dia per tirar-lo endavant tal i com hem explicat als veïns i veïnes. El govern de Cunit continuem amb la fermesa de recuperar-lo i posar-lo al servei de la ciutadania”.

Per la seva banda, el regidor de Mobilitat i Transports Públics, José Manuel Cabada, destaca que “La nostra prioritat era i és posar en marxa el servei per a millorar la mobilitat de la ciutadania dins del terme.  Ja hem recollit opinions i suggeriments dels veïns i veïnes, que tindrem en compte i seguim amb la voluntat de que sigui una realitat “.

El servei de bus urbà de Cunit contempla, com a novetat, la coordinació d’horaris amb equipaments com el CAP, l’Institut i el servei de Rodalies, i a més, la integració tarifària a l’ATM.

L’Ajuntament de Cunit, en compliment de la mesura provisional, ha presentat la documentació requerida i ha notificat a les empreses licitadores aquesta suspensió.