La preinscripció per a la Llar d’Infants El Trenet per al curs escolar 2020/2021 es podrà formalitzar de manera telemàtica entre els dies 18 i 27 de maig, ambdós inclosos.

De manera excepcional, per als casos de les famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, la presentació de la sol·licitud es podrà fer de manera presencial. Es fixaran els dies 25, 26 i 27 de maig per a la presentació de la sol·licitud de preinscripció de manera presencial a la Llar d’Infants El Trenet. Per fer-ho caldrà demanar cita prèvia trucant al telèfon de l’Ajuntament 977 67 40 80 o mitjançant correu electrònic a educacio@cunit.cat.

Durant el període de presentació de sol·licituds, cal enviar la sol·licitud emplenada i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l’adreça oficial del correu electrònic de la Llar d’Infants El Trenet eltrenet@cunit.cat.

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Targeta sanitària de l’infant.

Les persones que a la sol·licitud al·leguin el compliment d’un o més criteris de prioritat han d’enviar al centre per correu electrònic la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

Podeu descarregar-vos el model de sol·licitud de preinscripció del següent enllaç:

Model sol·licitud preinscripció (català)

Modelo solicitud preinscripción  (castellano)

També podeu consultar més informació del tràmit al següent enllaç de la web d’Educació:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/.

La matrícula es podrà formalitzar via telemàtica o presencial del 17 al 23 de juny.

 

L’entrada Informació de les preinscripcions a la Llar d’Infants El Trenet per al curs escolar 2020/2021 ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.