L’ajuntament de Cunit ha celebrat una sessió extraordinària de Ple Municipal en la qual s’han tractat els següents assumptes:

Ratificar a les persones funcionàries de l’Ajuntament com a titular i substituta responsables del Registre Civil de Cunit.

Aprovar el 15è expedient de modificació de crèdit de 2022, per tal de fer front a despeses vinculades a la gestió de la pandèmia, a reconèixer hores extres a treballadors municipals, i a l’adquisició de l’edifici de l’antic CAP de Cunit del carrer Onofre Llopis com a equipament municipal.

El Ple ha aprovat la concessió de places socials al CFA Dolors Paul amb una previsió de màxim 5 pel proper curs 2022-2023 de caràcter gratuït per alumnes amb problemàtiques socials i econòmiques greus, i sempre dins d’un pla d’intervenció social, entenent com a Pla d’Intervenció Social, totes aquelles accions i/o activitats realitzades, conjuntament amb l’usuari, que tenen per finalitat la consecució d’objectius que l’ajudin a resoldre la seva problemàtica social. I amb les mateixes condicions, un màxim de 4 per a la Llar d’Infants Municipal El Trenet també pel curs 2022-2023.