El Ple municipal ordinari del mes de març ha tractat els següents assumptes:

Aprovacio de les actes de sessions anteriors de Plens de dates 27/01/2022 i 08/03/2022.

Aprovació de dos expedients modificatius de crèdit del Pressupost Municipal amb dos objectius: El primer per import de 1.196.683,16 €, destinats a Inversions com:

Arranjament del Parc Valparaiso i del carrer Major:  324.586,00 euros.
Arranjament de l’edifici de l’antic CAP Cunit: 100.000,00 euros.                                                                                                                              Reposició en Infraestructures i Béns (expropiacions): 110.986,29 euros
Tòtems informatius: 10.000,00 euros.
Arranjament total de l’edifici de la Llar d’Infants Les Marietes: 226.800,00 euros.
Nova inversió en en Teatre del Casal Municipal: 56.000,00 euros.
Mobiliari:  21.600,00 euros.
Segona fase de rehabilitacio de l’edifici municipal Avi Pau: 25.623,00 euros.
Altres projectes: 15.000,00 euros.                                                                                                                                                                                    Elements de transport: 8.445,00 euros.

Noves despeses d’arrendament corresponent a l’edifici de VPO que actualment gestiona Visoren: 176.211,22 euros.

Conveni amb les AMPAs de les tres escoles: AMPA COSSETANS 4.000,00 euros, AMPA ESCOLA POMPEU FABRA 15.000,00 euros, AMPA ESCOLA SOLCUNIT 5.000,00 euros.

El segon expedient modificatiu de crèdit s’ha aprovat per un import de  689.700,00 euros destinats a l’adquisició de dos nous camions pel servei de recollida de residus amb sistemes aptes per al futur servei.

El Ple també ha donat compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2021 de l’Ajuntament de Cunit així com del Pla Anual de Control Financer de 2022.

De la Regidoria de Seguretat Ciutadana s’ha informat de la Memòria de la Policia Local corresponent l’any 2021.

També s’ha informat de la valoració del Servei de Bus Urbà en 2021, amb dades emeses per l’empresa concessionària Plana.

MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL ENCOMU PODEM PER RECLAMAR L’OBERTURA D’ESPAIS DE NEGOCIACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I LA COMUNITAT EDUCATIVA I LA MORATÒRIA DE LA NOVA PROPOSTA DE REORGANITZACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR.