El Ple de l’Ajuntament de Cunit ordinari del 24 de novembre ha tractat els següents assumptes:

S’ha aprovat l’esborrany de les sessions de Plens anteriors de dates 22 de setembre i 27 d’octubre.

El Ple ha aprovat provisionalment el Pressupost General de l’Ajuntament per l’exercici 2023, amb un import total de 26 milions d’euros, així com la Plantilla de Personal.

El Ple ha aprovat també el 25è expedient modificatiu de crèdit, 297.210,00 euros destinats a assumir l’increment de la factura de la llum i de gas, així com  la despesa de portar a terme una Relació de Llocs de Treball i l’adquisició de nous ordinadors a través de la central de compres de l’ACM. Així com una despesa de 21.581,82 euros corresponent a factures que no han estat registrades en el seu exercici.

De la Regidoria d’Igualtat, Gent Gran i Dona s’ha aprovat el Protocol Municipal d’actuacií davant les violències sexuals en espais públics d’oci.

En l’apartat de mocions, una única moció presentada pel Grup Municipal d’ERC de Cunit amb motiu del Dia Internacional de les persones amb diversitat funcional, que ha estat votada per unanimitat.