El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cunit celebrat dijous 27 de maig ha aprovat els següents assumptes:

L’aprovació de les actes de sessions anteriors de dates  25/03/2021 i 29/04/2021.

La modificació de l’Ordenança General de Subvencions per tal d’establir la col·laboració amb l’Escola de Futbol Base Marc Bartra, amb un import de 30.000 euros.

El Ple també ha aprovat una modificació de crèdit, amb un total de 2.920.878,17 euros per tal de tirar endavant activitats culturals en els propers mesos vist que ho permetrà la situació sanitària (47.000 euros).

També hi consta en aquestes noves partides les despeses relatives a la certificació ‘Biosphere’ (13.400 euros), l’estudi un estudi de la segregació escolar a Cunit amb un import de 18.000 euros, una partida per la neteja del nou Passeig Marítim de 112.000€, el projecte de Xecs Comerç de cara abans de la temporada nadalenca (uns 74.000 euros).

També s’inclou en aquesta modificació l’encarrec de dues guinguetes (una per la zona del Passeig Marítim nou i una d’altra per l’entorn de l’escola Els Cossetans, amb un total de 193.000 euros.

La reforma de l’equipament (antic EMAP) per a convertir-lo en un Centre de Negocis adreçat a petites empreses i a l’emprenedoria (289.899,52 euros).

L’amortització d’1,5 M euros en préstecs i 279.000 euros per amortitzar també inversió pendent de l’actual contracte de jardineria i neteja viària.

Mocions

1. MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT CONTRA EL TANCAMENT D’OFICINES DE BBVA A CATALUNYA

Votació: unanimitat

2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT EN RELACIÓ A AL CONTROL I GESTIÓ DE COLÒNIES FELINES, I PER LA TRAMITACIÓ DE LA SUBVENCIÓ APROVADA I PUBLICADA AL BOPT EL PASSAT DIA 20 DE MAIG DE 2021, “GESTIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS”.

Votació: unanimitat

3. MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESTINATS A LA RETIRADA DE RESIDUS DE MATERIALS D’AÏLLAMENT QUE CONTINGUIN AMIANT.

Votació: unanimitat