El Ple ordinari ha començat per l’aprovació de les actes de sessions anteriors de Plens Municipals corresponents als mesos de setembre i octubre.

Tot seguit, s’ha aprovat la modificació del Reglament 9.2 d’abastament d’aigua potable de Cunit.

Dins de la Regidoria d’Hisenda s’ha portat a aprovació un expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal de 2021 per valor de 702.000 euros que es destinaran a l’adquisició de contenidors pel municipi.

També, s’ha donat compte de l’estat d’execusió pressupostari del tercer trimestre de 2021 i del seguiment del Pla d’ajust. En aquest punt, s’ha explicat per part del regidor d’Hisenda que s’ha amortitzat el darrer termini d’aquest Pla tal i com es va anunciar la setmana passada.  

Així com de l’informe de morositat i del Període Mig de Pagament del segon i tercer trimestre de 2021 que es situa de promig en 22,84 dies.

Al Ple també s’ha donat compte de la Memòria d’actuacions i activitats desenvolupades per la Comissió de l’Agenda 2030 durant el període 2020-2021.

MOCIONS

MOCIÓ QUE PRESENTEN EN CONJUNT TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AMB    MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.

Votació: aprovada per unanimitat.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM CUNIT PER A LA REVISIÓ DEL POUM, PER INSTAR A L’EQUIP DE GOVERN QUE INICII LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL EN DIFERENTS ÀMBITS, CONSIDERANT NOUS CRITERIS DE SOSTENIBILITAT.

Votació: rebutjada.

PSC en contra       Impulsem Cunit en contra         ERC a favor       Ciutadans en contra        En Comú Podem en contra

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, SUPORT AL COMPLIMENT DEL PACTE VERD EUROPEU I MANIFESTAR EL SEU REBUIG A LA            MORATÒRIA DE LA GENERALITAT RESPECTE A LES PLANTES DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA I L’AMPLIACIÓ DE LES MATEIXES.

Votació: aprovada

PSC   a favor        Impulsem Cunit a favor    ERC  en contra     Ciutadans a favor      En Comú Podem a favor

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMPULSEM CUNIT I SOCIALISTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE MUNICIPIS AFECTATS PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE PROTECCIONS ACÚSTIQUES      RESULTANT DELS PLANS D’ACCIÓ CONTRA EL SOROLL. FASES I I II.ÀREA NÚM. 3 ZONA EST. BARCELONA I TARRAGONA

Votació: aprovada per unanimitat.