Canvi de partides al Pressupost

El Ple de l’Ajuntament de Cunit també ha aprovat una modificació de crèdit per la qual hi ha un canvi de destí en la partida prevista per a la inversió d’ampliació de la Sala d’Activitats de la Piscina Els Joncs amb un cost de 290.043,42€, quantitat que es destinarà a la reposició de voreres i carrers del municipi en 129.043,42€, a la senyalització horitzontal i pintura a la via pública en 74.000€ i els 87.000€ restants en mobiliari urbà i jocs infantils.

Memòria d’actuacions del servei de salvament i socorrisme a les platges

Tanmateix, el Ple ha aprovat la memòria del servei de socorrisme i vigilància de les platges per aquest estiu passat al municipi. El serveii ha constat de 3 mòduls de vigilància, 8 torres, 1 quad i 1 embarcació. En l’estudi es detalla que s’han atès un total de 1.895 avisos, entre els quals destaquen:  780 avisos de prevenció/ vigilància de banyistes, són un indicador de la constant tasca preventiva que s’ha dut a terme. Pel que fa a les assistències sanitàries s’han fet un total de 316,  65 vegades s’ha utilitzat el servei de Cadira Amfíbia. Pel que fa als rescats i a les ajudes a banyistes, s’han realitzat 8 rescats, 9 evacuacions SEM, 14 ajudes a banyistes i en dues ocasions es van realitzar actuacions amb PCR (parada càrdiorespiratòria) amb persones que van patir atacs dins l’aigua.

La temporada va finalitzar el passat 14 de setembre, i ha estat la 4ª temporada consecutiva que s’ha tancat sense lamentar cap víctima mortal a les platges de Cunit.

Memòria d’actucions de la Policia Local a l’estiu

La Policia Local de Cunit ha tancat l’estiu presentant la memòria d’actuacions en els diferents àmbits i competències que porten a terme: Seguretat Ciutadana, Trànsit (Accidentalitat, Denúncies, Retirada de Vehicles – Grua, Ordenació i senyalització), Proximitat (Conflictes al comerç, la via pública i veïns,  controls sobre el comerç i la ciutadania), Policia assistencial i Policia Administrativa i Judicial.

L’Ajuntament demana a SOREA incrementar el fons de reposició per l’any 2019

L’Ajuntament i SOREA han signat una addenda en el contracte per tal d’incorporar 66.874 € al fons de reposició de 70.300 € de l’exercici 2019, donant com a resultat l’import total de 137.174 € per a l’any 2019. Aquest és un ingrés extraordinari donada la situació d’estalvi en la compra d’aigua per part de l’empresa.

L’Ajuntament ha volgut incrementar aquesta dotació per tal de tenir més recursos per a millorar i renovar les instal·lacions del Servei.

L’entrada Informació del Ple ordinari de 26 de setembre ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.