L’ajuntament de Cunit ha celebrat dos plens extraordinaris en el dia d’avui de forma consecutiva. En el primer, des de la Regidoria de Recursos Humans, s’ha desestimat el recurs de reposició interposat per UGT a l’acord de Ple de 16 d’abril d’enguany relatiu a la modificació de la Relació de Llocs de Treball.

En el segon Ple Municipal del dia d’avui el Ple s’ha pronunciat sobre la urgència relativa a la necessitat de l’aprovació i tramitació dels convenis marc de col·laboració per a pràctiques s’alumnes de cicles formatius amb el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. I també com a segon punt, s’ha aprovat la dotzena modificació de crèdit del Pressupost Municipal de 2024 per a donar cobertura de despeses d’aquests convenis marc.