Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, es va suspendre el calendari del Contribuent fins a nou avís i es van prendre mesures com el no cobrament d’un trimestre dels tributs als establiments comercials com la ocupació de via pública, de taules i cadires en terrasses i de la recollida de la brossa comercial. I també es va acordar no cobrar les quotes corresponents a serveis que no s’han pogut gaudir com els del CEM Els Joncs i la Llar d’Infants.

La suspensió de terminis del calendari d’impostos i taxes ha obligat a establir nous períodes de pagament d’aquells tributs que s’han d’afrontar com són l’IBI, l’IVTM, el de la brossa i el del Cementiri.
Cal dir que els avisos de pagament que s’han rebut a les llars no cal tenir-los en compte ja que corresponen a enviaments que ja estaven programats.
En relació als pagaments ajornats, properament es facilitarà la informació corresponent.
L’ajuntament de Cunit NO cobarà cap recàrrec en el pagament dels impostos dins dels nous períodes establerts.

L’entrada Informació important del Calendari del Contribuent ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.