El Ple Municipal celebrat avui a l’Ajuntament de Cunit ha tractat dels següents punts.

S’ha aprovat una modificació de crèdit de 51.941,98 euros per tal de fer front a les despeses provinents del Conveni de Serveis Socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, generades a causa del canvi d’anualitat, i també a l’adhesió al Pacto de Estado contra la violencia de género, concretament:

En Igualtat, 887,62€ més l’actualització corresponent a 2020 de 590,67€.
El pacto de Estado contra la violencia de género té un import de 12.956,02

En l’àmbit d’assistència Social, s’assumeix en el Pressupost de 2020, la factura del darrer trimestre de 2019, amb un import de 36.666,51

En Immigració un total de 841,16 euros

El Ple Municipal també ha aprovat l’avançament del 80% de les bestretes a les subvencions de les entitats, en comptes del 50% actual.

I per últim, també s’ha aprovat la continuïtat del contracte administratiu del Complex Esportiu de Cunit per un període de 3 mesos (fins el 30 de juny de 2020) en concepte de prórroga fins a la nova licitació que es presentarà a aprovació al Ple ordinari de finals de març.

 

 

L’entrada Informació referent al Ple Municipal ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.