escut cunit

El Ple de l’Ajuntament de Cunit, en sessió ordinària, s’ha celebrat aquesta tarda a la Sala de Plens.

S’ha aprovat inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal en el sentit de l’ordre de les intervencions dels grups municipals de menor a major representació en el Plenari. També es modifica no celebrar obligatòriament la Comissió Informativa en cas de sessions extraordinàries del Ple. En cas de regidors no adscrits, no assistirien a la Junta de Portaveus. I la darrera modificació és la incorporació en les Bases d’Execució del Pressupost les indemnitzacions dels regidors en l’oposició.

PSC, Impulsem Cunit, En Comú Podem i ERC ha votat a favor i ha comptat amb l’abstenció de Ciutadans.

El Ple també ha aprovat l’actualització dels càrrecs de la Comissió Municipal de Protecció Civil amb la nova composició del Consistori arran de les eleccions del mes de maig, amb el vot a favor de tots els grups municipals.